Solgt eller gratis i Spanien


Formiddagsavisen BT skriver om Solgt eller gratis i Danmark

Vær opmærksom på, hvad konceptet »solgt eller gratis« dækker over -nogle steder dækker det nemlig kun ejendomsmæglernes salær, mens du stadig skal betale for eksempelvis dokumenter og fotos af din bolig, selvom den ikke bliver solgt.

I aftalens punkt 9 står der, at du skal betale for dokumenter m. m., når aftalen udløber efter seks måneder.

Hvordan sælger man sin bolig i Spanien?

Hos CASA:UNA anvendes princippet “Solgt eller gratis” i sin fulde funktion. Dvs. der er virkelig ingen udgifter, ej heller til fotografering eller annoncering i magasiner, aviser eller internet.

Kilde: BT